Utmaningen: Att göra nördarnas julafton folklig

Under förberedelserna av Dagens Nyheters satsning på specialrapportering om området global utveckling har jag träffat två kategorier av personer. De som vet allt om de nya FN-målen för hållbar utveckling och slänger sig med förkortningar som MDG, SDG, PGU, UNDP, SDSN och allt annat, som om detta vore de mest självklara glosorna  – och så alla de andra, de som knappt uppfattat vad millenniemålen handlade om och än mindre känner till att det finns 17 nya FN-mål sedan i höstas.

Medan individerna i den första gruppen har varit viktiga för att driva frågorna till där vi är idag, så kommer den senare gruppen att bli allt viktigare ju längre in i 15-årsperioden vi kommer för Agenda 2030-arbetet.

Den ena gruppen är alltså inte viktigare än den andra, utan de behöver varandra om arbetet med en hållbar global utveckling ska lyckas.

En typisk fråga där skillnaden blir extra tydlig är den om det alls går att nå de nya målen eller om hela agendan är så ambitiös att den blir orealistisk. De mest insatta har lätt att förklara hur svält och fattigdom ska utrotas, med hänvisningar till etablerade definitioner av var gränsen går för att vara fattig eller hungrig.

Under tiden står resten av världen och tittar på och undrar lite förbryllat hur någon vettig människa på allvar kan mena att det inte ska finnas fattiga i världen om 15 år. För att det inte ska uppstå en förtroendeklyfta gäller det att skapa mer kunskap om området, men också att etablera ett gemensamt språk som förstås av fler än enbart de redan insatta ”nördarna” på utvecklingsområdet. (För tydlighets skull: Begreppet nörd är för mig något vackert. Det handlar om personer som har förmågan att uthålligt vara engagerade i ett ämne, vilket är värt att beundra.)

En konkret sak, som verkligen kan fånga de mest nördigt intresserade av SDG-området, är hur världen ska kunna veta att målen uppnås. Hur ska FN och världens länder kunna mäta, analysera och rapportera när metoderna för att hantera statistik skiljer sig så mycket åt – i den mån det alls finns statistik, vill säga.

Därför är veckans toppmöte i New York om vilka indikatorer som målen ska mätas utifrån så viktigt, även om det för de flesta säkert låter som en nördig fråga. Läs en intervju med den svenska experten Viveka Palm från Statistiska Centralbyrån (SCB) som är på plats för att hjälpa till i det arbetet.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0

Nu är det inte 8 mars längre…

…och allt har därför återgått till den vanliga ordningen.

Tisdagens totala hajp kring kvinnofrågorna i form av alla möjliga slags topplistor och jämställdhetsgranskningar gör det till slut svårt att ta in all viktig information och alla rapporter som publiceras under en och samma dag.

Därmed inte sagt att frågan är oviktig, tvärtom. Vi fokuserade också på kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor i artiklarna på DN Global utveckling. Eftersom frågorna har fått ett eget mål och dessutom påverkat innehållet i flera av de andra målen var det en självklarhet.

Däremot vore det fint om den totala dominansen av kvinnor i medierapporteringen och många andra sammanhang inte upphörde lika snabbt igen så snart den internationella kvinnodagen har passerat varje år. Då skulle det till och med kunna bli lite förändring.

Så ta det som ett löfte från den nystartade redaktionen för Global utveckling: Vi ska se till att behålla fokus på jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i olika former under hela året, både i val av teman vi bevakar och i valet av intervjupersoner.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0

Äntligen igång!

Idag kunde vi äntligen lansera temasajten Global utveckling, Dagens Nyheters satsning på bevakning av de nya FN-målen som är tänkta att göra världen bättre.

Det har gått med rasande tempo sedan det första riktiga planeringsmötet efter nyår till idag, men förberedelserna för en lansering av det här slaget brukar ta precis så lång tid som de tillåts att ta. Eftersom just den 8 mars var en logisk dag att dra igång sajten fick det helt enkelt bära eller brista.

Jag skriver logisk, eftersom ett av de centrala perspektiven i de nya FN-målen (Sustainable Development Goals, SDGs) handlar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Dessa frågor har fått ett eget mål, SDG5, men frågorna genomsyrar mer än hälften av de övriga målen.

Så vad kunde passa bättre än att lansera en ny sajt om global utveckling på internationella kvinnodagen?

Just dessa korsvisa kopplingar mellan de olika målen, men också mellan olika samhällssektorer, kommer att vara i fokus för vår nya bevakning av området global utveckling. Läs till exempel dagens text om hur fem svenska toppledare från akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle och offentlig sektor arbetar konkret med att förverkliga målen.

Du följer oss på sajten Global utveckling samt via Twitter och Facebook.

Tipsa oss gärna om spännande projekt, personer och organisationer vi borde skriva om. Adressen är globalutveckling@dn.se och vi är särskilt intresserade av berättelser där aktörer från olika delar av samhället samverkar, för att kunna ge läsarna av sajten en idé om vilka metoder som fungerar och inte inom området global utveckling.

/Thomas

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0