Nu är det inte 8 mars längre…

…och allt har därför återgått till den vanliga ordningen.

Tisdagens totala hajp kring kvinnofrågorna i form av alla möjliga slags topplistor och jämställdhetsgranskningar gör det till slut svårt att ta in all viktig information och alla rapporter som publiceras under en och samma dag.

Därmed inte sagt att frågan är oviktig, tvärtom. Vi fokuserade också på kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor i artiklarna på DN Global utveckling. Eftersom frågorna har fått ett eget mål och dessutom påverkat innehållet i flera av de andra målen var det en självklarhet.

Däremot vore det fint om den totala dominansen av kvinnor i medierapporteringen och många andra sammanhang inte upphörde lika snabbt igen så snart den internationella kvinnodagen har passerat varje år. Då skulle det till och med kunna bli lite förändring.

Så ta det som ett löfte från den nystartade redaktionen för Global utveckling: Vi ska se till att behålla fokus på jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i olika former under hela året, både i val av teman vi bevakar och i valet av intervjupersoner.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
Thomas Frostberg är redaktör för DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål och Agenda 2030. Följ rapporteringen på dn.se/globalutveckling

 Tidigare inlägg

Senare inlägg