Utmaningen: Att göra nördarnas julafton folklig

Under förberedelserna av Dagens Nyheters satsning på specialrapportering om området global utveckling har jag träffat två kategorier av personer. De som vet allt om de nya FN-målen för hållbar utveckling och slänger sig med förkortningar som MDG, SDG, PGU, UNDP, SDSN och allt annat, som om detta vore de mest självklara glosorna  – och så alla de andra, de som knappt uppfattat vad millenniemålen handlade om och än mindre känner till att det finns 17 nya FN-mål sedan i höstas.

Medan individerna i den första gruppen har varit viktiga för att driva frågorna till där vi är idag, så kommer den senare gruppen att bli allt viktigare ju längre in i 15-årsperioden vi kommer för Agenda 2030-arbetet.

Den ena gruppen är alltså inte viktigare än den andra, utan de behöver varandra om arbetet med en hållbar global utveckling ska lyckas.

En typisk fråga där skillnaden blir extra tydlig är den om det alls går att nå de nya målen eller om hela agendan är så ambitiös att den blir orealistisk. De mest insatta har lätt att förklara hur svält och fattigdom ska utrotas, med hänvisningar till etablerade definitioner av var gränsen går för att vara fattig eller hungrig.

Under tiden står resten av världen och tittar på och undrar lite förbryllat hur någon vettig människa på allvar kan mena att det inte ska finnas fattiga i världen om 15 år. För att det inte ska uppstå en förtroendeklyfta gäller det att skapa mer kunskap om området, men också att etablera ett gemensamt språk som förstås av fler än enbart de redan insatta ”nördarna” på utvecklingsområdet. (För tydlighets skull: Begreppet nörd är för mig något vackert. Det handlar om personer som har förmågan att uthålligt vara engagerade i ett ämne, vilket är värt att beundra.)

En konkret sak, som verkligen kan fånga de mest nördigt intresserade av SDG-området, är hur världen ska kunna veta att målen uppnås. Hur ska FN och världens länder kunna mäta, analysera och rapportera när metoderna för att hantera statistik skiljer sig så mycket åt – i den mån det alls finns statistik, vill säga.

Därför är veckans toppmöte i New York om vilka indikatorer som målen ska mätas utifrån så viktigt, även om det för de flesta säkert låter som en nördig fråga. Läs en intervju med den svenska experten Viveka Palm från Statistiska Centralbyrån (SCB) som är på plats för att hjälpa till i det arbetet.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
Thomas Frostberg är redaktör för DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål och Agenda 2030. Följ rapporteringen på dn.se/globalutveckling

 Tidigare inlägg