Terrafem ger samtalsstöd till kvinnor på flykt

FlyktingJagdelar

Kvinnor väntar i en tillfällig flyktingförläggning i en sporthall i Berlin. Foto: Markus Schreiber/AP

Frivilligorganisationen Terrafem har startat en kampanj för kvinnor på flykt. I 15 år har de arbetat med utsatta kvinnor av utländsk härkomst genom frivilliga joursamtal och juridisk rådgivning på 64 olika språk. Den nya kampanjen stöds av bland andra vice statsminister Åsa Romson, komikern Özz Nujen, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och skådespelaren Bianca Kronlöf. Med kampanjen hoppas de kunna uppmärksamma situationen för kvinnor som flytt till Sverige och göra så att kvinnor vet sina rättigheter och kan få dem tillgodosedda.

– Vi vill inte att kvinnor ska glömmas bort i dagens situation. När Stefan Löfven bjöd in till samtal om integration fanns ingen workshop som direkt relaterade till kvinnors integration – men att fånga upp kvinnorna är viktigt för integrationen, säger Bernadita Nunez, verksamhetsledare på Terrafem.

Hon berättar att kvinnor som flytt från krig och konflikt ofta har drabbats hårt av våldshandlingar. De kan därför ha trauman som behöver bearbetas.

– Det är viktigt att kvinnor på flykt får stöd för att kunna bearbeta sina trauman så att de får möjlighet att ta sig in i det nya landet, säger Bernadita Nunez.

Nu hoppas Bernadita Nunez och Terrafem att kampanjen blir uppmärksammad så att fler kvinnor får information om att de kan vända sig dit för att få stöd.

– Vi har gjort korta filmer på olika språk för att nå kvinnorna direkt. De har spridits genom vår hemsida. Det är viktigt att kvinnorna snabbt får veta vilka rättigheter de har i Sverige. Flera kända personer stödjer också vår kampanj så den kan få mer spridning, säger Bernadita Nunez.

Nu behöver Terrafem framför allt frivilliga som kan ge av sin tid, men även ekonomiska bidrag.

– Alla kan göra någonting men vi söker framför allt efter folk som har juridisk kompetens och erfarenhet av samtalsmetodik. Och vi letar alltid efter folk med olika språkkunskaper, säger Bernadita Nunez.

För att stödja Terrafems kampanj ”Kvinnor på flykt” kan man lämna ett bidrag på kontonummer 901068-7.
Vill du bli jourkvinna? Gå in på www.terrafem.org.

Här finns Terrafem idag:

Eskilstuna
Göteborg
Stockholm
Uppsala

Behöver du eller vet du någon som behöver stöd? Ring 020 52 10 10

Evelyn Jones

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
Grundläggande värden som vi länge tagit för givna är satta under press. De måste försvaras. Vi står upp för medmänsklighet och humanitet. Vi tar avstånd från alla former av hat, hot och rasism. Kring alla människors lika värde finns inget utrymme för kompromiss.

 Tidigare inlägg

Senare inlägg